Artyści dla Artystów

Już po raz ósmy w Ambasadzie RP w Hadze odbyło się spotkanie z cyklu „Artyści Artystom”, poświęcone polskim artystom, mieszkającym i tworzącym w Holandii.

Spotkanie, które odbyło się 10 lutego 201 roku, otworzył Zastępca Szefa Misji dr Piotr Perczyński, który przywitał Gości  i w krótkim wystąpieniu przypomniał znaczenie działań polskich środowisk artystycznych dla budowania wizerunku polskich artystów i Polaków w Holandii.

Bohaterkami wieczoru były: Krystyna van de Water-Wilczyńska – artysta malarz, Małgorzata Wolak – architekt, autorka szkiców i rysunków, poetka oraz Aldona Bartnik – sopranistka. Krystyna Wilczyńska i Małgorzata Wolak opowiadały o swojej twórczości, a ich wybrane prace można było podziwiać w Ambasadzie podczas spotkania. Aldona Bartnik wystąpiła zaś w repertuarze pieśni F. Chopina, W.A. Mozarta, L. Beethovena oraz K. Szymanowskiego. Artystce akompaniowała na fortepianie Chiara Corona.

Część oficjalną wieczoru zamknęły ogłoszenia o najbliższych wydarzeniach artystycznych z udziałem polskich artystów w Holandii, a wygłosili je: Joanna Skwarek, Michalina Małolepsza, Zofia Schroten oraz Maciej Wierzchołowski.

Na zakończenie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do spróbowania tortu, artystycznie wykonanego na tę okazję przez Annę Zaleską.

Źródło: Ambasada Polska w Hadze

http://www.haga.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/wspolpraca_kulturalna/wydarzenia/artysci_artystom_1;jsessionid=53E7109C58073E985930D281913BBD12.cmsap1p