Chory pracownik

Kiedy pracownik zachoruje niderlandzki pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe przez okres maksymalnie dwóch lat. Wynosi ono minimalnie 70%, a maksymalnie 100% wynagrodzenia.

Pracownik ma obowiązek dołożyć wszelkich starań w celu jak najszybszego powrotu do pracy, a pracodawca musi podjąć odpowiednie działania, aby to ułatwić.

Jeśli w okresie choroby kończy się umowa o pracę lub praca była wykonywana za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, można starać się o zasiłek chorobowy z niderlandzkiego Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, w skrócieUWV).

W przypadku gdy pracownik zachoruje podczas pobytu w Polsce, a jest zatrudniony przez holenderskiego pracodawcę, powinien podjąć w Polsce następujące działania:

1. zgłosić się do lekarza w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego;

2. w ciągu 3 dni zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z wystawionym zwolnieniem. ZUS weryfikuje wiarygodność zwolnienia, a następnie przekazuje do UWV (swojego odpowiednika w Niderlandach) formularz E 115. Formularz ten jest podstawą uzyskania świadczeń pieniężnych (zasiłek chorobowy, wynagrodzenia chorobowe).

Chorego pracownika nie można z dnia na dzień zwolnić.  Jeśli pracodawca próbuje zwolnić pracownika w czasie choroby, warto poszukać pomocy prawnej. Choroba nie jest powodem do zwolnienia z pracy.

 

www.msz.haga.gov.pl