Chorzy psychicznie na celowniku

Władze państwowe, lokalne oraz specjaliści opracowują specjalną strategię radzenia sobie z osobami psychicznie chorymi, którzy nie leczą się w ośrodkach. W ubiegłym roku polityka rządu oraz decentralizacja usług psychiatrycznych na rzecz „opieki w społeczności” prowadziły do większej liczby wypadków z udziałem osób chorych psychicznie. Lokalne ośrodki zdrowia alarmują. Obserwowany jest wzrost liczby osób, które mają zaburzenia zachowania. W tym miesiącu rotterdamski dworzec Central został na 2 h zamknięty, ponieważ jedna z przebywających tam osób zagroziła detonacją ładunków, które miała na sobie.

 

AB