Cztery szlachetne prawdy

cztery szlachetne prawdy

Garść liści
Pewnego razu Błogosławiony przebywał w Kosambi w lesie drzew
sīsapā. Wziął wtedy do ręki kilka liści sīsapā i zapytał mnichów: „Jak
myślicie, mnisi, czego jest więcej — tych liści sīsapā, które trzymam
w dłoni, czy tych rozsypanych po podszyciu całego lasu?”.
Mnisi odpowiedzieli: „Liści sīsapā w dłoni Błogosławionego jest
mało, a liści rozsypanych po podszyciu całego lasu jest o wiele więcej”.
„Podobnie, o mnisi, jest wiele zagadnień, które poznałem bezpośrednio,
ale o nich nie nauczałem. Dlaczego o nich nie nauczałem?
Nie mają one bowiem związku z celem, nie są powiązane ze świętym
życiem, nie prowadzą do wycofania, do wyzbywania się namiętności,
do niezradzania, do uspokajania, do bezpośredniego poznania,
do nibbāny — dlatego o nich nie nauczałem.
Czego więc nauczałem? Oto krzywda. Oto przyczyna krzywdy.
Oto niezradzanie się krzywdy. Oto ścieżka prowadząca do niezradzania
się krzywdy. Tego nauczałem. Dlaczego właśnie tego? Jest to
bowiem związane z celem, powiązane ze świętym życiem, prowadzi
do wycofania, do wyzbywania się namiętności, do niezradzania,
do uspokajania, do bezpośredniego poznania, do nibbāny — dlatego
tego nauczałem.
Dlatego mnisi należy dołożyć wszelkich starań by pojąć Szlachetną
Prawdę o Krzywdzie, Szlachetną Prawdę o Przyczynie Krzywdy,
Szlachetną Prawdę o Niezradzaniu się Krzywdy, Szlachetną Prawdę
o Ścieżce Prowadzącej do Niezradzania się Krzywdy.

Książka online (klik)