Dzieci terroryści

Nawet 70 małoletnich  może zostać wpisanych do rejestru obserwowanych osób , które  są podejrzewane o współpracę z terrorystami. Stwierdzono to na podstawie ich wyjazdów do Syrii i Iraku, gdzie już nawet 9 lenie dzieci biorą udział w organizowanych przez ISIS szkoleniach. Decyzja o włączeniu dzieci na wspomnianą listę, do której dostęp również będą miały rządy innych krajów, podyktowana jest zagrożeniem terrorystycznym. Ponadto rząd holenderski dmucha na zimne, starając się zabezpieczyć kraj na wypadek różnych scenariuszy.

AB