Dzieci z problemami

1/10 dzieci w Holandii korzysta z pomocy pracowników socjalnych lub ich rodziny mają kontakt z instytucjami pomocowymi . Pomoc dotyczy głównie problemów psychologicznych, psychiatrycznych oraz kwestii związanych z wychowaniem dzieci.

Statystycznie najczęściej pomoc oferowana jest mieszkańcom (także imigrantom) zamieszkującym północno – wschodnią część  prowincji  Groningen. Tam bowiem z 6/10 małoletnich podlega kurateli  specjalistów. Z 40 000 przypadków połowa dzieci trafiła do rodzin zastępczych, a nad częścią roztoczono opiekę.

 

AB