High Tech Campus Eindhoven

Kiedy skończyłem studia na TU/e*, zacząłem tu pracę. Bo w końcówce  lat. 90  na tej przestrzeni był tylko Philips. Dzisiaj to małe miasteczko z marketem, a nawet siłownią i centrum konferencyjnym – opowiada mój znajomy, z którym spotkałam się  na kawę, na terenie High Tech Campus w Eindhoven.

Pracuję tutaj lub w oddziale w Nijmegen. Wszystko zależy od tego, w jakim jestem projekcie – dodaje Alexander.

Popijamy kawę,  a za wielkimi oknami restauracji roztacza się widok na sztuczne dwa jeziorka oraz budynki jakichś firm i organizacji. Dzisiaj jest ich tu około 135, w których pracuje około 10 tysięcy naukowców . Swoje siedziby mają w Kampusie oprócz Philipsa między innymi: IBM, Impel lub NXT. Właśnie stąd pochodzi 40% zgłaszanych w Holandii patentów.

DSCN6748

Wszystko jednak zaczęło się w 1998 roku. Wtedy powstał tu Philips High Tech Campus, który skupiał  w jednym miejscu najlepszych ekspertów z wielu dziedzin między innymi technicznych, a także specjalistów z zakresu zarządzania innowacyjnymi rozwiązaniami.

DSCN6767

To zadziałało bardzo pozytywnie na rozwój firmy. W 2003 roku, aby polepszyć przepływ informacji między przedstawicielami różnych innowacyjnych branż, Philips zdecydował się na „wpuszczenie” do Kampusu innych firm. Znaleźli się tu zatem potentaci miedzy innymi z branży IT i szeroko rozumianych nowych technologii, które na przykład powiązane są  z filozofią smart city w zakresie tzw. smart environment ( inteligentnego środowiska – jako jednego z wyznaczników inteligentnego miasta**). W Kampusie powstaje szereg aplikacji,  rozwiązań i wynalazków ułatwiających życie człowiekowi np. w zakresie zdrowia.  Od 2012 roku obszar HTC w Eindhoven został sprzedany organizacji o nazwie Ramphastos Investments.

DSCN6750

Spacer po tym miejscu to swoiste przeżycie.  Oczywiście nie byłam w stanie przejść 103 hektarów lecz zaledwie maleńki wycinek tej naukowo-technicznej i międzynarodowej przestrzeni. Chodząc między wieżowcami mijali mnie co chwila różni naukowcy, którzy nie tylko spacerują, ale  jeżdżą alejkami na rowerach.  Zaciekawia mnie budynek z parkingiem na samej górze.

DSCN6760

Mini parki na dachach nikogo tu nie dziwią, tylko trochę mnie, bowiem w Polsce to nowy trend w architekturze. Po stawkach pływają łabędzie. Na jednej z dużych ławek, ktoś postanowił zjeść obiad. Na tej przestrzeni człowiek czuje się maleńki. Mankamentem jest odległość od centrum. Autobus jedzie z dworca jakieś 20-30 minut.

 

Alicja Badetko

*TU/e Uniwersytet Techniczny w Eindhoven – Technische Universiteit Eindhoven

**„S.E” zakłada między innymi  korzystanie z odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie zanieczyszczeń, a na zasadzie zrównoważonego rozwoju ma opierać się zarządzanie zasobami. Więcej o ideologii inteligentnego miasta poczytacie tu: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/29-2012/si-29-97.pdf