Holandia w pigułce

Holandia jest krajem nizinnym – niemal jedna czwarta jej terytorium leży na poziomie morza lub poniżej jego poziomu. W wielu regionach tego kraju tereny lądowe chroni się przed zalaniem wodą morską przy pomocy tam i wałów, przy czym w ogóle znaczna część terytorium Holandii to tereny odebrane morzu. Holandia ma długą linię brzegową wzdłuż Morza Północnego, graniczy z Belgią na południu i z Niemcami na wschodzie.

Do najważniejszych sektorów holenderskiej gospodarki w 2014 r. należały: administracja publiczna, obrona, edukacja, ochrona zdrowia i działalność w zakresie opieki społecznej (22,4 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (19,8 %) oraz przemysł (16,9 %).

Główne rynki eksportowe dla holenderskiej gospodarki to Niemcy, Belgia i Wielka Brytania, a importowe – Niemcy, Chiny i Belgia.

Stolica: Amsterdam

Powierzchnia: 41 540 km²

Liczba mieszkańców: 16 829 289 (2014 r.)

Udział w liczbie ludności UE: 3,3 % (2014 r.)

PKB: 662,770 miliardów EUR (2014 r.)

Język urzędowy: niderlandzki

Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna

W UE od: 1 stycznia 1958 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 26

Waluta: Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Holandia jest członkiem strefy Schengen od 26 marca 1995 r.

Przewodnictwo w Radzie: obecnie Holandia sprawuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE. Od 1960 r. Holandia sprawowała prezydencję 12 razy.

za: http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/netherlands/index_pl.htm