Holender w czołówce

Holandia jest obecnie na 5 miejscu w Europie pod względem ciągłego kształcenia się jej mieszkańców*. Blisko 18%  Holendrów wieku 24-65 w ciągu ostatniego roku brał udział w: kursach, szkoleniach, seminariach lub warsztatach.  Głównie są to osoby pracujące w sektorach: finansowym, opieki zdrowotnej  i  edukacji.  Swą wiedzę poszerzali z dwóch powodów. Po pierwsze  ze względów zawodowych,  a drugie chcieli rozwijać swoje zainteresowania poza branżowe, czyli  hobby. Uczestniczyli w kursach j. obcych np. hiszpańskiego, chodzili na spotkania dotyczące historii itp. Przeliczając powyższy  procent na liczbę osób wskazuje się, że  jest to 1,6 ml mieszkańców Holandii . Dla porównania  w Polsce  o omawianym przedziale wiekowym kształci się co 20 osoba (najnowsze Dane MEN).

* Dane z 15 lutego 2016 roku udostępnione na stronie Centraal Bureau  vor de Statistiek

 

AB