Holenderska dyskryminacja

Nadal kobiety w Holandii zarabiają o 5% mniej niż ich koledzy pracujący na tych samych stanowiskach. Odnotowuje się jednak poprawę w stosunku do roku poprzedniego, gdzie ta dysproporcja wynosiła 5,8%. Oczywiście nie we wszystkich branżach te wskaźniki są tak niskie. Na przykład w sektorze budowlanym kobiety otrzymują wynagrodzenia zbliżone do panów, natomiast w edukacji i medycynie zarobki mężczyzn są wyższe nawet o 15%.

 

AB