Holenderska Inspekcja Pracy

Oby nikomu się nie przydało korzystanie z pomocy holenderskiej Inspekcji Pracy. Nie mniej podajemy informacje na jej temat.

Arbeidsinspectie Inspekcja Pracy

Adres siedziby:

Arbeidsinspectie Postbus 820,

3500 AV Utrecht

Tel: 0800 27 00 00 0 fax: 070 – 333 61 61

www.arbeidsinspectie.nl

Struktura organizacyjna:

Arbeidsinspectie podlega Ministerstwu Spraw Społecznych i Zatrudnienia (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

W ramach przeprowadzanych kontroli, holenderska Inspekcja Pracy blisko współpracuje z Departamentem Wywiadu Społecznego i Dochodzeń, Urzędem Ubezpieczeń Społecznych, organami podatkowymi i celnymi oraz policją imigracyjną. Do podstawowych działań Inspekcji Pracy należy prowadzenie kontroli prewencyjnych, reakcyjnych (np. w wyniku złożonych skarg, wypadków etc) oraz działania doradcze.

Obszary działalności:

 warunki pracy

 czas pracy

 zatrudnianie cudzoziemców

 kontrola poważnych zagrożeń

 płaca minimalna i minimalny dodatek urlopowy

 wypadki przy pracy

 delegowanie pracowników w ramach Dyrektywy 96/71/WE

Porozumienie i współpraca W dniu 9 listopada 2006 r.

Państwowa Inspekcja Pracy zawarła z Arbeidsinspectie Porozumienie o współpracy i wzajemnej wymianie informacji. W ramach bieżącej współpracy pomiędzy urzędami, wymieniana jest głównie korespondencja dotycząca pracowników delegowanych, skarg pracowniczych oraz informacji ogólnych nt. przepisów z zakresu prawa pracy obowiązujących w danym kraju.

 

za: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/39988/holandia.pdf