Holenderski analfabetyzm

Blisko 2 miliony osób zamieszkujących Holandię nie jest w stanie zdać tekstu, jaki  obowiązuje licealistów. Dodatkowo 600 000 osób ma problem z matematyką. Reasumując: 2,5 miliona mieszkańców Królestwa Niderlandów to analfabeci, a 55% z tej grupy to rdzenni mieszkańcy Holandii.W tej grupie  są emeryci oraz osoby  nieposługujące się j. holenderskim. Inicjatywy rządowe powstające w celu zmniejszenia poziomu analfabetyzmu  kierowane są do 45.000 ludzi. Nie mniej  jest to tylko 4,6% ludzi, którzy potrzebują rzeczywistej pomocy. 

AB