Holenderskie statystyki

Według oficjalnych badań GUS  w 2014 roku  Holandię zamieszkiwało 109 tysięcy naszych rodaków, a według danych holenderskiego CBS w 2015 było nas tam 108 tys. Dla porównania w 2004 roku – 23 tysiące, a już rok później 43 tysiące.  Kolejny taki skok nastąpił w 2007 roku – 98 tysięcy, by po 12 miesiącach wzróść o kolejne 10 tysięcy osób.  W następnych latach odnotowano już lekki spadek , by w 2013 roku dobrnąć do 103 tysięcy. Są to dane oficjalne, w których nie uwzględnia się wyjazdów do pracy „na czarno” i wycieczek. Nieoficjalnie jednak szacuje się, że w Holandii żyje dzisiaj nawet 180-250 tysięcy Polaków. Najprawdopodobniej najwięcej rodaków mieszka w gminie Zundrecht, a z miast to upodobaliśmy sobie  Hagę Rotterdam lub Eindhoven.

Nawet te  nieoficjalne dane wydają się wysokie, ale dla porównania w 2014 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 685 tysięcy Polaków; w Niemczech nieco mniej , bowiem  614 tysięcy, a na przykład na Cyprze lub w Portugalii zaledwie po  tysiąc. Analitycy GUS-u wskazują, iż większość naszych rodaków wyjechało za granicę za pracą, a około 80% emigrantów przebywa poza Polską przynajmniej 12 miesięcy.

Ciekawe są  inne statystyki dotyczące Holandii. Wedle badań GUS  w 2011 roku odsetek osób zagrożonych ubóstwem  wyniósł mniej więcej 11% a w Polsce 17,7%. Natomiast odsetek osób młodych mieszkających z rodzicami to około 10%. Dla porównania w Danii wynosi on 1,9% a w  Polsce 44,4 %.

Według analiz MEN co szósty  Holender  i co trzeci Duńczyk w wieku 25-64 lata kształcą się przez cały okres swej pracy zawodowej, a w przypadku Polski, to co 20 osoba.  Przyrost PKB w Holandii wynosił w 2014 roku 1,1. Nie był on najwyższy, ale dobry w porównaniu z 2009 rokiem (-3,7) oraz kiepski biorąc pod uwagę rok 2007 (3,9). Inflacja w końcówce 2014 roku wyniosła 0,4%.  Bezrobocie w Holandii w ostatnim kwartale  2015 roku osiągnęło poziom 6,9%.

 

Dane za: www.gus.pl, www.staty.gov.pl, www.money.pl