Imigranci bez pracy

Samorządy lokalne obawiają się, że aż 90% nowo uznanych uchodźców nie znajdzie w kraju pracy. Taki wniosek płynie z badań przeprowadzonych  w 200 holenderskich gminach.  6 z 10  osób musi przejść  szkolenia i będzie aktywizowanych do szukania pracy. Natomiast  3/10 osób nie ma szans na znalezienie zatrudnienia.  Liczba uchodźców w każdej z gmin ustalona jest proporcjonalnie do jej wielkości i zamieszkującej na danym terenie populacji.

Uchodźcy rozdzieleni są w całym kraju i jak wynika z obserwacji trafiają również do miejsc, w których nie ma dla nich zatrudnienia.  2/3 samorządów potwierdziło, że na obszarze ich jurysdykcji nowo przybyli imigranci nie znajdą pracy. Krajowy urząd statystyczny CBS poinformował w maju, że około 75% syryjskich uchodźców, którzy otrzymali pozwolenia na pobyt w ciągu ostatnich trzech lat, nadal korzysta ze  świadczeń socjalnych, ponieważ nie znaleźli jeszcze roboty.

 

Ab

dutchnews.nl