Jak udaje pracownik

Od 50 nawet 80% osób, które nie przyszły do pracy i wzięły sobie dzień wolny z powodów złego samopoczucia oraz niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych są tak naprawdę zdrowi – biją na alarm holenderscy specjaliści między innymi z organizacji lekarskiej NVAB. Oprócz złego samopoczucia najczęstszymi powodami, przez które pracownicy nie zjawiają się w pracy są: spory z kolegami, brak możliwości awansu oraz… cały czas płaczące dziecko.

Menegerowie doskonale zdają sobie sprawę z sytuacji prywatnej  podwładnego lub pojawiającego się problemu w pracy, a jednak tematów tych  z nim nie poruszają.

Obliczono, iż straty wynikłe z powodu absencji chorobowej pracownika kosztują firmę od 400-800 euro dziennie. Są to koszta związane z zastępstwem, stratami w produkcji i wynagrodzeniem  za czas choroby.