Językowe badania

Znajomość języka holenderskiego pozwala na mniejsze poczucie izolacji, większe relacje z otoczeniem oraz silniejsze zaangażowanie w pracę, a ponad to wydaje się być istotna w nawiązywaniu kontaktów i przyjaźni z Holendrami, którzy mimo ogólnej opinii o tolerancji nie są narodem przesadnie otwartym na inne nacje  – tak wynika z badań, którym poddanych zostało 1123 osób z różnych stron świata, pracujących i mieszkających w Holandii.

W badaniu wskazuje się, że rdzenni mieszkańcy Królestwa Niderlandów najczęściej spędzają czas ze swoimi kolegami ze szkoły/ studiów, a  56% zapytanych dodało, że nie są oni nadmiernie towarzyscy. 6/10 ankietowanych wskazało, że  po pracy zostali zaproszeni  przez swoich holenderskich kolegów  na drinka. Nie mniej ze względu na różnice narodowościowe trudniej jest nawiązać im relacje z autochtonami. 

AB