Kobiecy kongres w Hadze

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, 12 marca 2016 roku odbędzie się w Hadze piąta edycja kongresu „V4 Business Women Congress”. Kongres zostanie zorganizowany przez kobiety i z myślą o kobietach z Węgier, Polski, Słowacji i Czech.

Inicjatorzy imprezy chcą nie tylko pobudzać przedsiębiorczość wśród kobiet z tych krajów, lecz także przełamywać stereotypy, kreując pozytywny wizerunek kobiet z państw Europy Środkowej.

Kongres powstał z inicjatywy Kasi Nowak i Marysi Białek – matki i córki, które chcą pokazać, że stereotypy na temat kobiet pochodzących z Europy Środkowej nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. A jaki dzień nadałby się lepiej na chwilę refleksji na ten temat, jak nie Międzynarodowy Dzień Kobiet?

„V4 Business Women Congress” ma zachęcać uczestniczki z krajów Europy Środkowej do zakładania własnej działalności gospodarczej. Środkiem do osiągnięcia celu mają być interesujące i pouczające warsztaty, a także prelekcje inspirujących mówców, którym udało się wyróżnić na niderlandzkim rynku pracy bądź w swoim kraju pochodzenia. Przewiduje się, że w kongresie udział weźmie około 300 kobiet.

12 marca 2016

Więcej informacji na www.bwcv4.nl

Bilety:

Normalny 39 euro

VIP 69 euro