Kod DigiD

Jest to kod elektroniczny służący do internetowych kontaktów z urzędami w Holandii, za pomocą którego można np. złożyć wniosek o dofinansowanie albo zameldować się jako osoba poszukująca pracy w celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych.

Kod może założyć osoba zameldowana w Holandii na stronie www.digid.nl.

Osoby niezameldowane w Holandii załatwiają formalności w urzędach osobiście lub telefonicznie.

www. http://www.haga.msz.gov.pl/