Kurs map myśli

mapa mysli

Ludzkość od zarania dziejów tworzyła notatki w celu: zachowania
pamięci, komunikacji, rozwiązywania problemów i analizowania,
kreatywnego myślenia i przypominania. Cechami charakterystycznymi
technik używanych w sporządzaniu notatek (pomijając hieroglify)
są: użycie słów, zdań, list, linii, logiki, linearności, numerów i monotonność
(jeden kolor). Widać to zwłaszcza w ostatnich wiekach, kiedy
dominuje linearne pismo w zeszytach, książkach i nośnikach elektronicznych.
Wszystkie z tych technik używają tylko lewej półkuli mózgu. Wiadomo
jednak, że dopiero połączenie z prawą półkulą, czyli pobudzenie
wyobraźni, wymiarów, kolorów, przestrzeni, rytmu – wzmaga wielokrotnie
zdolność nauki i zapamiętywania, kreatywności i pozwala na
pełne wykorzystanie mocy swojego umysłu. Taką możliwość dają
Mapy Myśli, które poznasz, uczestnicząc w tym kursie.

Książka online (KLIK)

Książka PDF (KLIK)

Busy do Polski