Metr zdrożał

W pierwszym kwartale 2016 roku o 6.2% wzrosły ceny wynajmu pomieszczeń w sektorze publicznym. O ile w 2015 metr kosztował  12,61 euro, to już dzisiaj wynosi 13,38 euro miesięcznie. Wzrost cen  wynika z zwiększonego zainteresowania wynajmem lub kupnem mieszkań, a także przyczynił się do tego wyrok Sądu Najwyższego, zezwalający brokerom na pobieranie opłat manipulacyjne za wynajem np. domów, które mają w swej puli.