Minister odwiedził

Wizytę studyjną w Holandii złożył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia Łukasz Piebiak.

Celem wizyty było bliższe poznanie holenderskiego wymiaru sprawiedliwości i rozważenie możliwości ewentualnego wykorzystania rozwiązań holenderskich w polskim wymiarze sprawiedliwości. W dniu 19 lutego 2016 r.  Minister Łukasz Piebiak spotkał się z Ministrem Sprawiedliwości Królestwa Niderlandów Panem Ardem Van Der Steurem, przedstawicielami ministerstwa sprawiedliwości oraz prezesem i sędziami sądu rejonowego w Rotterdamie.

za:http://www.haga.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wizyta_ministra_lukasza_piebiaka_w_holandii