Nie gardz skazami, one Cie wysmieja

nie gardz skazami

Wstęp do wydania polskiego
Prezentowana książka jest jedynie zarysem metody medytacyjnej
nauczanej współcześnie przez Ashin Tejaniya, ucznia Sayadaw
Shwe Oo Min, w ośrodkach medytacyjnych w Birmie (Myanmar).
Zalecana jest ostrożność w stosowaniu instrukcji medytacyjnych
zawartych w tekście. Rozwijanie czterech podstaw uważności
(satipaṭṭhāna), zwłaszcza praca z umysłem (cittānupassanā), powinno
odbywać się pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela.
Polskie tłumaczenie książki pod oryginalnym tytułem Don’t Look
Down on Defi lements — They Will Laugh at You mogło dojść do skutku
jedynie dzięki ofi arnej i bezinteresownej pracy Magdy Kamińskiej
(Maudgalyayany).
Oby książka ta pomogła joginom z Polski w dokładnym zrozumieniu
vipassany, wzmacniając i utwierdzając ich w praktyce rozwijania
świadomości.

Książka online (klik)