Podatki w Holandii

Podatki

Zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana jest przez pracodawcę od kwoty brutto comiesięcznych dochodów. Jej wysokość zależy od dochodów w skali roku. Podobnie jak w Polsce, podatnik w Niderlandach ma obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego.

Podstawowe progi podatkowe:

Skala Roczne dochody brutto Stawki podatku dla osób do 65 roku życia
1 do 17.319 euro 33,65%
2 od 17.320 do 31.122 euro 41,40%
3 od 31.123 do 53.064 euro 42,00%
4 powyżej  53.065 euro 52,00%

W Niderlandach istnieje rozbudowany system ulg podatkowych. Korzystając z ulg, podatnicy mają możliwości znacznego zredukowania swoich obciążeń podatkowych.

Ulgi podatkowe:

Algemene heffingskorting (ogólna ulga podatkowa)

Arbeidskorting (ulga na podstawie dochodów)

Combinatiekorting (ulga  na  dzieci mieszkające u  rodziców)

Aanvullende  alleenstaande-ouderkorting (ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko)

Kinderkorting (ulga dla rodziców)

Szczegóły dotyczące podatków i ulg podatkowych w Niderlandach można znaleźć na stronie internetowej: http://www.belastingdienst.nl/. Informacje o zasadach rozliczeń podatkowych zgodnie z umową dwustronną pomiędzy Polską i Niderlandami o unikaniu podwójnego opodatkowania dostępne są na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl

za: http://www.haga.msz.gov.pl/