Polak sędzią w Hadze

phpThumb_generated_thumbnailJPEGProfesor Piotr Hofmański został wybrany w Nowym Jorku na stanowisko sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego, którego siedzibą jest Haga, na lata 2015-2024. Prof. Hofmański będzie pierwszym polskim sędzią w historii Trybunału działającego od 2002 r. Wyboru dokonały Państwa-Strony Rzymskiego Statutu.

Polak został wybrany większością 2/3 głosów. Kampanię promocyjną polskiego kandydata prowadziły departamenty Prawno – Traktatowy oraz Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka pod nadzorem podsekretarzy stanu w MSZ prof. Artura Nowaka-Fara i Henryki Mościckiej-Dendys.

– Proces negocjacji był bardzo trudny, ale Polska pokazała, że potrafi budować sojusze na forum międzynarodowym. Jest to ogromny sukces Polski i samego prof. Hofmańskiego – powiedział Stały Przedstawiciel Polski przy ONZ ambasador Bogusław Winid. -Wybór należy uznać za wyraz uznania dla rosnącej roli Polski na forum organizacji międzynarodowych, w tym w szczególności ONZ – dodał.

Sędzia Hofmański jest jednym z najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów w dziedzinie procedury karnej w Polsce. Posiada kwalifikacje wymagane do obejmowania najwyższych polskich urzędów sądowniczych. Karierę sędziowską prof. Hofmański rozpoczął w 1994 r. jako sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Dwa lata później został sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego, którą to funkcję sprawuje do dzisiaj. Profesor Piotr Hofmański jest autorem ponad 200 prac naukowych dotyczących różnorodnych aspektów materialnego i procesowego prawa karnego.

Międzynarodowy Trybunał Karny został powołany przez państwa – Strony Rzymskiego Statutu – w celu sądzenia pojedynczych osób oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni międzynarodowych.

//
Busy Polska – Holandia