Polscy pracownicy sezonowi

Polscy pracownicy tymczasowi są stale potrzebni, bo holenderscy bezrobotni nie godzą się na pracę we wszystkich sektorach. Bez nich holenderskiej gospodarce groziłby zastój.

Tymczasem mnożą się w Holandii głosy na rzecz wspierania zatrudniania rodzimych pracowników, przecistawiające się taniej sile roboczej z Polski, w szczególności ich nielegalnej pracy. Minister rządu holenderskiego ds. socjalnych już rok temu opowiadał się za działaniami w tym celu, ograniczającym imigrację pracowników z innych krajów UE, sprzeciw natomiast wyraziła Komisja Europejska.

– Jeśli imigranci opuszczą nasz kraj, będziemy mieli poważny problem. Oni w znacznym stopniu napędzają gospodarkę – hamuje te zapędy dyrektor Jurrien Koops ABU, Generalnej Konfederacji Prywatnych Agencji Zatrudnienia.

W Holandii zatrudnianych jest łącznie ponad 200 tysięcy imigrantów. Spośród nich, prawie 90 tysięcy pracowało w zeszłym roku za pośrednictwem agencji stowarzyszonych w konfederacji ABU. Co ciekawe, z tego przynajmniej 87% to imigranci z Polski.

Zdj. Artur Adamczyk
(m)

//

BUSY DO POLSKI – HOLANDII