Wyniki głosowania.

Środowiska polonijne w krajach europejskich głosowały z przewagą na dotychczasowego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Natomiast Polonia w USA, wywodząca się w dużej mierze z Podhala, Podkarpacia i województw wschodniej Polski głosowała na ogół na Andrzeja Dudę.
 
Na mapce, tradycyjnie już, jak w każdych wyborach, od przełomu lat 1989-1990 ujawnia się ciągle wyraźny podział preferencji politycznych Polaków, w dużym stopniu zależnych od miejsca zamieszkania. – Ciąży nam ciągle dziedzictwo tragedii rozbiorów Polski – komentuje dr Marek Jarosiński, politolog. – Regiony słabiej rozwijające się pod zaborami rosyjskim i austriackim ciągle są terenami z przewagą mniejszych miast, miejscowości i wsi, których ludność silnie przywiązana jest do tradycyjnych wartości rodzinnych i religijnych. Dlatego partie polityczne mocniej eksponujące te wartości uzyskują na tych terenach szczególnie wysokie poparcie.
 
Kolejne ekipy rządzących muszą dbać o równomierny rozwój regionów Polski, aby z jednej strony nie zatracić tego bezcennego potencjału tradycyjnych wartości, ale z drugiej strony, aby poprawiać możliwości rozwoju tych regionów ciągle mniej jeszcze przyswajających korzyści wynikające z przystąpienia Polski do UE.
 
(ac)

Busy do Polski – Holandii