Projekt „Edukacja dla Integracji”

Projekt „Edukacja dla Integracji” dobiega końca.

 

Program” Uczę się przez całe życie” pomógł nam poznać Europę od Kresów Wschodnich poprzez Morze Północne aż po Ateny,przepłyneliśmy również Bałtyk.Wschód-Zachód, Północ-Południe.

 

Przez dwa lata pracownicy i Wolontariusze Fundacji Euro Polonia „ mieli okazję do podróżowania w ramach unijnego projektu: „Mnożenie przez Dzielenie“- Edukacja dla Integracji – do Polski, Niemiec, na Litwę i Łotwę, do Szwecji, Grecji, Czech i Francji. Celem były spotkania z innymi uczestnikami projektu, członkami polonijnych stowarzyszeń z dziewięciu w sumie krajów UE i wzajemną wymianą doświadczeń dotyczących integracji.

Dzięki projektowi Unii Europejskiej pt.: Edukacja Dla Integracji, „Fundacja-Stichting Euro Polonia” pod względem geograficznym przemierzyła pół Europy.

 

EDI ” był dla nas prawdziwą lekcja integracji, oraz motorem poznania wspólnej Europy, jej kultury, historii oraz różnorodności“, Projekt dostarczył także informacji o tym jak wartościują; skuteczność i celowość oraz jak działania te wpływają na edukację dla dorosłych ,stwierdza Pani Zofia Mrugala-Bukna.

 

Józef Kuras mówi o tym,jak przykładnymi Europejczykami są Polacy: niezależnie od tego, w jakim kraju Europy żyją, zawsze są bardzo dobrze zintegrowani z danym społeczeństwem, nie zapominając przy tym o własnym języku i kulturze.“

 

Mój udział w projekcie młodszego o jedna generację pokolenia wywarł niesamowite wrażenia,mówi Katarzyna Bukna,już od pierwszego spotkania Partnerów byłam pod ogromnym wrażeniem, Integracji wiekowej.Pierwsza Mobilnością w jakiej wziełam udział była Szwecja, wyjechaliśmy z hasłem na ustach””Edi łaczy pokolenia”Po mimo różnicy wieku(27-75),mieliśmy wspólny cel” Edukacja”.

Gabriela Heimensen,moje osobiste doświadczenie, to spotkanie Polaków rozrzuconych w rożnych środowiskach Europy i wymiana doświadczeń co do działalności Polonii na rzecz Polaków i dla integracji europejskiej.

Wymiana doświadczeń sprzyja ogromnie jako wsparcie w tym co robimy i jako inspiracja do następnych działań. Do udzielania pomocy i rozszerzania horyzontów. Ujęła mnie zwłaszcza sytuacja Polaków na wschód od Bugu.

Wycieczka, w której uczestniczyłam, zawierała też element kulturalny, który jest jednym z wazych celów fundacji, dla której się udzielam.

Katarzyna Lisowska mówi, poprzez wzięcie udziału w projekcie EDI , dowiedziałam się dokładniej w jaki sposób funkcjonują organizacje polonijne w Europie ,jak również jak wygląda załatwianie różnych spraw organizacyjnych. Dzięki projektowi wzięłam udział w wielu wycieczkach edukacyjnych na terenie Holandii i Polski , które niezaprzeczalnie wzbogaciły moją wiedzę. Jeśli chodzi o integrację, poznałam wielu wspaniałych ludzi mieszkających w różnych zakątkach Europy, ludzi którzy, chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami. Podsumowując, chętnie wezmę udział ponownie w takim bądź podobnym projekcie.

 

Zamiarem projektu edukacyjnego dla dorosłych, zrealizowanego przy pomocy środków Komisji Europejskiej w ramach akcji Projekty Partnerskie Grundtviga „Uczenie się przez całe życie“, było wyostrzenie zrozumienia dla różnorodności Europy poprzez wzajemne spotkania i warsztaty. Dzięki temu likwidowane mają zostać negatywne postawy i zachowania wobec mniejszości oraz dyskryminowanych grup, przezwyciężane stereotypy i uprzedzenia oraz promowanie akceptacji różnorodności i prawa do własnej tożsamości.„To się wspaniale udało“, potwierdza koordynatorka projektu Zofia Mrugala-Bukna „Dopiero dzięki projektowi uświadomiłam sobie rolę, jaką edukacja odgrywa w integracji oraz porozumieniu pomiędzy narodami na płaszczyźnie europejskiej: rozszerzamy własne horyzonty, stajemy się bardziej tolerancyjni, wyrozumiali w stosunku do mniejszości, jeżeli więcej o nich wiemy. Kontakty, które powstały pomiędzy uczestnikami, zamierzamy wykorzystywać we współpracy w przyszłości.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo po adresem:

<a href=http://www.europolonia.nl/www.europolonia.nl / Projekty

 

https://www.facebook.com/pages/Edukacja-dla-Integracji/301654026623745?fref=ts