Shell będzie zwalniał

W związku niską ceną ropy naftowej i spadkiem zysków  (o 80% netto) koncern Shell rozpoczął już reorganizację kadry. Redukcja może objąć  15-20% pracowników biurowych  (ok. 10 300 osób), którym planuje się zaproponować po ok. 75 tysięcy euro zadość uczynienia za dobrowolne opuszczenie firmy. W Holandii Shell zatrudnia około 10 000 osób, głównie w Amsterdamie, Hadze i Rijswijk. Personel zakładu petrochemicznego Pernis ze względu na brak wykwalifikowanych pracowników nie zostanie objęty redukcją.