Szkoła w Schiedam

Polska sobotnia szkoła w Schiedam

Już od ośmiu lat działa Niderlandzko-Polskie Centrum Kultury i Edukacji w Rotterdamie, które kontynuuje działalność Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Rotterdamie, jednak na nowych, zmienionych zasadach. Przede wszystkim otrzymało ono formułę fundacji, w miejsce luźnej, niesformalizowanej grupy. W zarządzie Fundacji zasiadają trzy osoby: Magdalena Domańska – van Dijk, która obejmuje stanowisko prezesa, Frans Duijnhouwer oraz Agnieszka Owsianka.

Oferta centrum jest skierowana do dzieci, jak również osób dorosłych. W czasie, gdy dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach szkolnych, dorośli mają możliwość wzięcia udziału w kursach języka niderlandzkiego lub polskiego. – Zainteresowanie aktywnością fundacji, w tym sobotnią szkołą jest bardzo duże – podkreśla Monika Raczek, od dwóch lat koordynatorka szkoły. – Początkowo szkoła liczyła około 34 uczniów, obecnie placówka kształci 60 dzieci, w wieku od 3 do 12 lat.

Fundacja stawia sobie za cel przybliżanie dzieciom oraz dorosłym tajników języka polskiego i niderlandzkiego oraz propagowanie kultury polskiej w Holandii. Ponadto Centrum stara się przyczynić do budowania pozytywnego obrazu Polaków mieszkających w Holandii.

W sobotniej szkole, w której dzieci uczą się języka polskiego oraz poznają kulturę Polski zajęcia odbywają się w czterech grupach wiekowych, dwie soboty w miesiącu. – Dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów głownie poprzez działania kulturalne oraz integracyjne – dodaje Monika Raczek. – W naszej szkole obchodzimy polskie święta oraz uroczystości, które są niezbędnym elementem zachowania tożsamości narodowej dziecka i rodziny.

Szkoła od wielu lat uczestniczy w ogólnoholenderskim konkursie poezji polskiej „Wierszowisko”. Dzięki temu dzieci mają możliwość obcowania z polską literaturą.

Jednym z celów działania fundacji jest również prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz Polonii z okolic Rotterdamu, czyli obszaru Rijnmond, a nawet Westland. Działacze fundacji rozpoczęli jako pierwsza społeczność narodowa nawiązywanie kontaktów z gminą i instytucjami publicznymi w Rotterdamie, w sprawach dotyczących obywateli polskich. Po przeprowadzeniu się szkoły sobotniej do gminy Schiedam, rozpoczęła się współpraca fundacji z tą gminą.

DSC_7775web

Od góry, na drabince: Mateusz Małolepszy, Natalia Jakubowska, w dolnym rzędzie: Monika Raczek, Katarzyna Cisek, Marta Ochmańska, Natalia Wąsowska, Ewa Wąsowska, Anna Kołodziej.

Większość Polaków, po przyjeździe po raz pierwszy do Holandii lub innego obcego kraju odczuwa zagubienie. Na ogół nie znają języka, nie wiedzą, w jakich urzędach dokonać formalności związanych z pobytem, jak zameldowanie i ubezpieczenie, nie mają znajomych. To również na takich ludzi ukierunkowane są działania Niderlandzko – Polskiego Centrum Kultury i Edukacji. Po pierwsze organizowane są kursy języka niderlandzkiego, ale fundacja prowadzi także działania, dzięki którym Polacy w podobnych sytuacjach życiowych mogą się spotykać i wymieniać doświadczenia. Przeprowadzone są m.in. spotkania polskich mam – kobiet z dziećmi, które raz w tygodniu mogą się spotkać, aby porozmawiać na temat wychowywanie dzieci. Nawiązują też bliższe znajomości, co pomaga w zaaklimatyzowaniu się w obcym kraju.

Fundacja stara się także o zachowanie tożsamości narodowej społeczności polonijnej poprzez obchodzenie świąt i uroczystości. W ubiegłym roku zorganizowany został projekt „Boże Narodzenie po polsku”, którego głównymi celami było kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji, zapoznanie mieszkańców gminy Oost w Schiedamie z polskimi tradycjami oraz aktywizowanie rodziców dzieci do współpracy ze szkołą.

O tym, jak ważna dla Niderlandzko-Polskiego Centrum Kultury i Edukacji jest dbałość o zachowanie języka polskiego, świadczą działania fundacji, takie jak spotkania autorskie z pisarzami: Łukaszem Wierzbickim, Agnieszką Steur i Anetą Noworytą. Dla starszej młodzieży warsztaty pt. Dwujęzyczność – Twoim atutem w Holandii. To był unikatowy projekt, gdyż w Holandii rzadko organizowane są działania ukierunkowane na młodzież polonijną.

– Jesteśmy aktywni w gminie Schiedam. Staramy się zaznaczyć naszą polską obecność na miejscowych, typowo holenderskich festiwalach, festynach osiedlowych, imprezach kulturalnych itp. W roku szkolnym zorganizowaliśmy pięć imprez – wylicza Monika Raczek. – Przeprowadziliśmy też ankietę wśród Polaków na potrzeby i na zlecenie gminy Schiedam. Podkreślić należy dobre stosunki z SWS Welzijn w Schiedamie. Dzięki nim łatwiejsze jest zbliżenie Holendrów i Polaków, wzajemne poznawanie się, przełamywanie barier i wspólne działania.

Działacze fundacji chcą powiększyć szkołę o kolejną grupę wiekową 9-12 lat, aby również starsze dzieci umiejące już pisać i czytać także mogły mieć kontakt z językiem polskim, tradycjami i kulturą. Polska szkoła w Schiedam posiada również małą bibliotekę. Poszukiwane są osoby, które chciałyby się włączyć do działalności fundacji, np. ktoś, kto usprawni działanie biblioteki oraz podsunie pomysły na powiększenie jej księgozbioru oraz inne osoby chcące uczestniczyc w jak najszerszej działalności fundacji – szczegółowe informacje na www.rotterdam.polskaszkola.nl , e-mail: npckerotterdam@gmail.com

(ac)

Zdj. Violetta Riedel

Reklama


ogloszenia holandia


//

Busy do Polski – Holandii