Tablice rejestracyjne

 • tablice zwykłe 1906r.-1951r.:
  L–CCC, litera to wyróżnik miejsca rejestracji pojazdu, na tablicach nie występują litery: A, C, E, I, M, O, Q, U, W
  L–CCCC, litera to wyróżnik miejsca rejestracji pojazdu, na tablicach nie występują litery: A, C, E, I, M, O, Q, U, W
  L–CCCCC, litera to wyróżnik miejsca rejestracji pojazdu, na tablicach nie występują litery: A, C, E, I, M, O, Q, U, W
 • tablice zwykłe 1951r.-1965r.:
  LL–CC–CC, bez wyróżnika miejsca rejestracji pojazdu, na tablicach nie występują litery: A, C, E, I, M, O, Q, U, W
 • tablice zwykłe 1965r.-1973r.:
  CC–CC–LL, bez wyróżnika miejsca rejestracji pojazdu, na tablicach nie występują litery: A, C, E, I, M, O, Q, U, W
 • tablice zwykłe 1973r.-1978r.:
  CC–LL–CC, bez wyróżnika miejsca rejestracji pojazdu, na tablicach nie występują litery: A, C, E, I, M, O, Q, U, W
 • tablice zwykłe 1978r.-1991r.:
  LL–CC–LL, bez wyróżnika miejsca rejestracji pojazdu, na tablicach nie występują litery: A, C, E, I, M, O, Q, U, W
 • tablice zwykłe 1991r.-1999r.:
  LL–LL–CC, bez wyróżnika miejsca rejestracji pojazdu, na tablicach nie występują litery: A, C, E, I, M, O, Q, U, W
 • tablice zwykłe 1999r.-2006r.:
  CC–LL–LL, bez wyróżnika miejsca rejestracji pojazdu, na tablicach nie występują litery: A, C, E, I, M, O, Q, U, W
 • tablice zwykłe od 2006r.:
  CC–LLL–C, bez wyróżnika miejsca rejestracji pojazdu, na tablicach nie występują litery: A, C, E, I, M, O, Q, U, W

za: http://www.tablicerejestracyjne.pl/tablice-rejestracyjne/holandia