Tanio i solidnie

Tanio i solidnie

Aby wyprodukować coś dobrze, należy zainwestować czas i pieniądze, nierzadko duże. Aby wyprodukować tanio, o dużych inwestycjach nie może być mowy.

Mądre oszczędzanie

Przedsiębiorczy producenci odkryli nowy sposób prowadzenia inwestycji: outsourcing i wsparcie sprzedaży.

Planując inwestycję na dużą skalę należy wziąć pod uwagę koszty wszystkich niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej elementów. Bardzo szybko może się okazać, że zatrudnienie na etat jednej lub kilku księgowych to procentowo duży koszt inwestycji. Zdecydowanie taniej będzie wynająć zewnętrzne biuro rachunkowe do prowadzenia finansów przedsięwzięcia. Takie zlecenie wykonania pracy innej firmie to właśnie outsourcing. Najogólniej rzecz ujmując, chodzi o wyprowadzenie zadań firmy na zewnątrz – do innej firmy. W toku prac może się okazać, że np. koszt produkcji opakowań jest duży, gdyż należałoby kupić odpowiednie maszyny, zatrudnić i przeszkolić personel, kupić odpowiednie półfabrykaty. W tej sytuacji po skalkulowaniu kosztów powinna zapaść decyzja o zleceniu prac firmie zewnętrznej, wyspecjalizowanej tylko i wyłącznie w produkcji opakowań. Daje to gwarancję końcowego produktu dobrej jakości przy minimalnym nakładzie finansowym.

Plusy i minusy outsourcingu

Podstawowym zadaniem outsourcingu jest minimalizowanie kosztów inwestycji i jest to niewątpliwie ogromny plus tego typu działania. Zlecanie poszczególnych faz projektu firmom zewnętrznym pozwala utrzymywać w firmie mniejszą ilość pracowników stale zatrudnionych, obniża też nakłady na zaplecze techniczne firmy.

Mimo tych wyraźnych plusów, w outsourcingu można dopatrzyć się również negatywnych elementów. Dążenie do zbyt radykalnego zminimalizowania kosztów może skłonić do wybrania firmy taniej, ale niezbyt dobrze przygotowanej pod względem merytorycznym i technicznym do wykonania zadania. Outsourcing daje błędne poczucie braku odpowiedzialności za powierzone zadania, tymczasem odpowiedzialność za działania podwykonawców zawsze spoczywa na wykonawcy głównym – to on w ostatecznym rozrachunku odpowiada przed klientem.

Decydując się na outsourcing, należy dokładnie rozważyć wszystkie plusy i minusy, skalkulować zyski i straty, tak aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka. 

o autorze

Marek Baranowski, student 2 roku magisterskich studiów z Łodzi

Busy do Holandii