Zabiorą ulgi podatkowe emigrantom?

Wczoraj holenderski Parlament głosował za przyjęciem wniosku partii lewicowej, który dotyczy odebrania 30% ulgi podatkowej dla emigrantów, którzy mają rzadko spotykane w NL umiejętności. W wyniku tej ulgi Holandia w 2014 roku straciła 700 mln euro, które mogłyby trafić na poczet podatku dochodowego.  Socjalista Arnold Merkies, zdaje sobie sprawę, iż przenosiny do Holandii wiążą się z wydatkami, ale jak mówi,  wynikające z tego korzyści muszą być proporcjonalne dla obu stron.

AB

za dutchnews.nl