Zarobic na Kryzysie

zarobic na kryzysie

Autor niniejszej pracy przedstawia specyfikę wybranych typów inwestycji,
nie proponując żadnego z nich. Zawarte wiadomości mają charakter
ogólny. Czytelnik powinien wybrać samodzielnie dany typ inwestycji,
kierując się swoim nastawieniem do ryzyka, oczekiwaną stopą zwrotu,
posiadaną kwotą do dyspozycji, długością czasu, przez jaki jest w stanie
czekać na zwrot zainwestowanego kapitału. Wreszcie, znając swoje preferencje,
powinien rozpocząć pogłębianie ogólnych informacji, studiując
literaturę dotyczącą danego rodzaju inwestycji, oraz śledzić rynek. Na
końcu publikacji znajdują się pozycje mające pomóc Czytelnikowi w pogłębieniu
wiedzy na temat wybranych inwestycji.

Książka online (KLIK)

Książka PDF (KLIK)


Busy do Polski