Zęby bogactwa

Pokaż mi swoje zęby, a powiem ci, ile zarabiasz – takie płyną wnioski po badaniach, które przeprowadziło holenderskie CBS. Wynika z nich, iż  70% osóbo najniższych dochodach w 2015 roku odwiedziło dentystę co najmniej raz lub kilka razy – a dodajmy wizyty te nie są objęte podstawowym ubezpieczeniem społecznym. Natomiast w grupie osób bogatszych  taką częstotliwość odwiedzin stomatologa ma 90% badanych. Wskazano także, iż osoby biedniejsze częściej odwiedzają lekarzy rodzinnych, psychologów medycznych oraz innych specjalistów niżeli  osoby o wyższym statusie ekonomicznym.

AB za www.dutchnews.nl